TOEFL

Powrót

UWAGA! Przeważająca większość uczelni i instytucji amerykańskich uznaje również Brytyjski egzamin IELTS. TU lista uczelni i instytucji uznających egzamin IELTS.

Egzamin TOEFL (ang. Test of English as a Foreign Language) sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim. Wiele uczelni wyższych, na których językiem wykładowym jest angielski wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, różnego rodzaju agencje rządowe, firmy, a także programy stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych. Wyniki egzaminu są ważne przez dwa lata. Po upływie tego czasu są one usuwane z oficjalnej bazy danych. Uczelnie wyższe zwykle biorą pod uwagę tylko ostatni wynik.

TOEFL jest testem stosowanym na całym świecie i jest zastrzeżonym znakiem towarowym Educational Testing Service (ETS), największej organizacji na świecie, zajmującej się tworzeniem i przeprowadzaniem egzaminów sprawdzających umiejętności językowe oraz badaniami w dziedzinie edukacji. Po raz pierwszy TOEFL został przeprowadzony w 1964 roku, a od tamtego czasu przystąpiło do niego prawie 20 milionów studentów.

Forma i zasady testu

Test internetowy – iBT (Internet-Based Test)

Pomimo wysokiej liczby osób wyrażających chęć zdawania testu, kandydaci zmuszeni byli do kilkumiesięcznego oczekiwania na możliwość przystąpienia do egzaminu. Teraz ten czas w większości krajów skrócił się. Od momentu rejestracji do chwili zdawania egzaminu upływa zwykle od tygodnia do miesiąca. Test trwa cztery godziny i składa się z czterech części. Każda z nich sprawdza głównie jedną ze sprawności językowych (jednakże może się zdarzyć tak, że do rozwiązania jednej z części wymagane będzie użycie więcej niż jednej umiejętności). W egzaminie TOEFL kładzie się nacisk na język używany na uczelniach, w środowisku akademickim. Podczas iBT zdający może robić notatki. Do testu nie można przystępować częściej niż raz na tydzień.

 1. Czytanie (ang. reading)

  Część ta składa się z 3-5 długich tekstów i pytań do nich. Teksty, które pojawiają się na egzaminie są podobne do tych, jakie znajdują się w podręcznikach akademickich używanych na studiach pierwszego stopnia. Studenci odpowiadają na pytania dotyczące głównej myśli tekstu, szczegółów, słownictwa, funkcji poszczególnych tekstów, a także wyciągają wnioski, parafrazują, uzupełniają teksty zdaniami najbardziej pasującymi do kontekstu. Nowe typy pytań w iBT wymagają parafrazowania zdań, uzupełniania tabel, a także pisania streszczeń. Zwykle wiedza a priori nie jest potrzebna by odpowiedzieć na pytania, jednakże może pomóc.

 2. Słuchanie (ang. listening)

  Część ta składa się z sześciu długich tekstów i pytań do nich. Są to dwie rozmowy studenckie i cztery wykłady akademickie, bądź dyskusje. Studenci odpowiadają na pytania dotyczące głównej myśli tekstu słuchanego, szczegółów w nim zawartych, funkcji poszczególnych wypowiedzi, opinii osób mówiących, a także wyciągają wnioski i określają ogólną organizację wypowiedzi.

 3. Mówienie (ang. speaking)

  Część ta składa się z sześciu zadań: dwóch niezależnych i czterech zintegrowanych. W dwóch niezależnych zadaniach studenci muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące różnych aspektów życia akademickiego. W dwóch zadaniach zintegrowanych (połączenie czytania, słuchania i mówienia) studenci muszą przeczytać tekst, wysłuchać nagrania, a później odpowiedzieć jaka jest relacja między tekstem, który przeczytali, a tym który usłyszeli. W dwóch kolejnych zadaniach zintegrowanych (połączenie słuchania i mówienia) studenci muszą wysłuchać długich tekstów, a później je streścić i wyrazić swoją opinię na tematy w nich zawarte. Od osób przystępujących do egzaminu wymaga się umiejętności przekazania informacji, wyjaśniania pojęć, a także bronienia swoich opinii w sposób, jasny, precyzyjny i spójny.

 4. Pisanie (ang. writing)

  Na część pisemną składają się dwa zadania, jedno zintegrowane i jedno niezależne. W zadaniu zintegrowanym, studenci muszą przeczytać tekst akademicki, wysłuchać nagrania, a później napisać jaka jest relacja między tekstem, który przeczytali, a tym który usłyszeli. W zadaniu niezależnym, studenci muszą napisać wypracowanie na zadany temat.

ZadanieiBTCzas
CZYTANIE3 teksty i 39 pytań60 minut
SŁUCHANIE6 tekstów i 34 pytania50 minut
MÓWIENIE6 zadań i 6 pytań20 minut
PISANIE2 zadania i 2 pytania55 minut

Uwaga! Co najmniej jedna sekcja testu zawiera dodatkowy, nie oceniany materiał. ETS zamieszcza dodatkowy materiał, aby go przetestować i ewentualnie użyć w kolejnych testach. Zdający egzamin musi skupić się na poprawnym rozwiązaniu każdego materiału, gdyż nie jest powiedziane, która część jest oceniana, a która jest dodatkowa. Jeśli na przykład zamiast trzech tekstów w części czytania ze zrozumieniem znajdują się cztery, oznacza to, że trzy z nich będą oceniane, a jeden zostanie pominięty. Dodatkowy tekst może być każdym z nich.

(Dokładny opis oraz przykładowe testy dostępne są na oficjalnej stronie ETS)