TELC

Powrót

UWAGA: terminy egzaminów w zakladce AKTUALNOŚCI

Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Partnerów WBT – na terenie Polski i 16 krajów Europejskich: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch. W sprawie informacji nt. ośrodków egzaminacyjnych TELC na terenie polski proszę przesłać Zapytanie.

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 -podstawowy do B2 zaawansowany. Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.:

  • umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
  • umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
  • umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
  • podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
  • umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Posługiwanie się rozmaitymi językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim stanowi coraz ważniejszy element życia w dzisiejszej rzeczywistości. Przygotowując się do zdawania egzaminu telc można nabyć wiele cennych umiejętności zarówno językowych, jak i życiowych, które procentują w toku rozwoju naszej kariery. Zdobywamy przede wszystkim wiedzę w jaki sposób umiejętnie wykorzystać swoje zdolności językowe w poszczególnych sytuacjach zawodowych. Oczywiście jeśli ktoś decyduje się na zdobycie umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, jego szanse na rynku pracy zdecydowanie wzrastają. Jest to związane z zawężonym kręgiem osób o podobnych kwalifikacjach.