ProgressMax

Powrót

Linki do materiałów online.

Czy zdają sobie Państwo sprawę z powodów, dla których nie jesteście  zadowoleni z uzyskiwanych wyników uczenia

się języka obcego, mimo iż próbowaliście różnych metod w różnych szkołach?

Wieloletnie doświadczenie Centrum Języków Obcych  PROGRESS w Szczecinie, w nauczaniu języków obcych, pozwala na sformułowanie kilku powodów braku sukcesu w uczeniu się języków obcych:

        1)      nieregularność pracy nad językiem,

        2)      nieumiejętność wykonywania zadań domowych,

        3)      brak skutecznej metody uczenia się słownictwa.

Czy istnieje jakaś metoda, która pozwoliłaby na minimalizację skutków wyżej wymienionych przyczyn?

Niestety, nikt nie wymyślił jeszcze skutecznej metody nauczania i uczenia się języków obcych, w której nie trzeba by wkładać żadnego wysiłku intelektualnego i organizacyjnego. Można jednak postarać się zmaksymalizować postępy w nauce dzięki programowi:

        

Zintegrowany program nauczania jest tak skonstruowany, że słuchacz pracuje przy komputerze pod kierunkiem lektora realizując zindywidualizowany program poznawania podstawowych umiejętności językowych.

Program ten oparty jest na zasadzie przystępnej prezentacji zasad gramatyki, słownictwa, a przede wszystkim nowoczesnego języka mówionego. W sposób przejrzysty wyjaśnia zadanie domowe i pozwala na wielokrotnie przeglądanie na ekranie komputera materiałów do nauki.

Zapraszamy do obejrzenia przykładowych materiałów, które dostępne będą dla naszych słuchaczy online.

Angielski A1 Szwedzki A1 Portugalski A1
Angielski B1 Szwedzki A2 Portugalski A2