Powrót

Przystępujesz do testu jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa), którego celem jest określenie poziomu znajomości języka hiszpańskiego.
Jeżeli kolejne pytanie sprawia ci dużą trudność, nie zgaduj, zakończ odpowiedź i sprawdź wynik testu.
Wynik testu wskazuje w sposób zbliżony, na jakim poziomie znajomości języka hiszpańskiego znajdujesz się obecnie. Zakwalifikujemy Cię do danej grupy, a nasz lektor dokona ostatecznej weryfikacji i potwierdzi twój poziom.

Naciśnij ROZPOCZNIJ, aby zacząć test z hiszpańskiego...

 

Rozpocznij test