Powrót

Przystępujesz do testu jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa), którego celem jest określenie poziomu znajomości języka portugalskiego (w wersji brazylijskiej).
Jeżeli kolejne pytanie sprawia ci dużą trudność, nie zgaduj, zakończ odpowiedź i sprawdź wynik testu.
Wynik testu wskazuje w sposób zbliżony, na jakim poziomie znajomości języka niemieckiego znajdujesz się obecnie. Zakwalifikujemy Cię do danej grupy, a nasz lektor dokona ostatecznej weryfikacji i potwierdzi twój poziom.

Naciśnij ROZPOCZNIJ, aby zacząć test z portugalskiego...

Rozpocznij test