Cennik/Kursy ON-LINE

Powrót

Istnieje możliwość zastąpienia 50% bezpośrednich zajęć z lektorem pracą ON-LINE (2 godziny lekcyjne z lektorem plus 2 razy po 1 godzinie lekcyjnej on-line). Rozwiązanie takie daje oszczędność czasu i obniża całkowity koszt szkolenia.

Komputerowe prezentacje ProgressMax pozwalają na skuteczniejsze samodzielne uczenie się gramatyki oraz na efektywniejsze wykorzystanie czasu na ćwiczenia komunikacyjne w czasie zajęć z lektorem.

Cena jednej godziny lekcyjnej on-line jest o 30% niższa niż zajęcia bezpośrednie z lektorem, ale wyłącznie w połączeniu z nimi.

 

Kursy języka ogólnego

Cena jednej godziny lekcyjnej (45 min.) bezpośredniej pracy z lektorem oraz pracy on-line bez połączenia z zajęciami bezpośrednimi z lektorem wynosi:

  • dla 1 osoby - 90 zł
  • dla 2 osób - 75 zł od osoby

Kursy języka specjalistycznego (biznesowego itp.) oraz przygotowujące do egzaminów językowych

Cena jednej godziny lekcyjnej (45 min.) bezpośredniej pracy z lektorem oraz pracy on-line bez połączenia z zajęciami bezpośrednimi z lektorem wynosi:

  • dla 1 osoby - 120 zł
  • dla 2 osób - 80 zł od osoby