IELTS

Powrót

UWAGA! Egzamin IELTS uznawany jest również przez większość uczelni i instytucji USA. TU lista uczelni i instytucji uznających egzamin IELTS.

Egzamin IELTS (International English Language Testing System) jest organizowany wspólnie przez University of Cambridge ESOL ExaminationsBritish Council oraz IDP Education AustraliaJest on dostępny dwóch modułach: Academic Training, dla kandydatów planujących podjęcie studiów w kraju anglojęzycznym, oraz General Training – dla osób udających się do krajów anglojęzycznych w celach imigracyjnych lub zawodowych.

IELTS oceniany jest w skali od 1 do 9 i większość instytucji akademickich w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i nowej Zelandii, oraz coraz więcej uczelni w Stanach Zjednoczonych, wymaga od kandydatów z krajów nieanglojęzycznych certyfikatu IELTS, Academic Training, lub uznaje ten certyfikat, obok np. certyfikatu TOEFL lub CAE. W zależności od uczelni, liczba wymaganych punktów waha się zazwyczaj między 5,5 a 7, choć są i takie uczelnie, które wymagają 8 punktów.

Posiadanie certyfikatu IELTS (General Training) jest warunkiem koniecznym przy emigracji do Australii i Kanady. Uznaje go wiele organizacji zawodowych w krajach anglojęzycznych.

W Polsce funkcjonuje sześć ośrodków egzaminacyjnych IELTS – w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu w dowolnej placówce poza granicami Polski, co oznacza, że ośrodek egzaminacyjny najbliżej Szczecina znajduje się w Berlinie. Wszystkie ośrodki egzaminacyjne oferują nawet do 4 terminów egzaminu miesięcznie, w zależności od lokalnego zapotrzebowania.

Egzamin składa się z 4 części:

  • Listening (słuchanie)
  • Reading (czytanie)
  • Writing (pisanie)
  • Speaking (mówienie)

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu, systemu oceniania oraz formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu są dostępne na stronach: