FCE/CAE

Powrót

Znane w Polsce od wielu lat egzaminy FCE i CAE są częścią systemu egzaminów Cambridge ESOL. Dla wielu polskich pracodawców certyfikaty tych egzaminów są w dalszym ciągu najbardziej rozpoznawalnym potwierdzeniem umiejętności językowych kandydata na pracownika. Są one także uznawane przez wiele szkół i uczelni wyższych na całym świecie, nie tylko w krajach anglojęzycznych.

W Polsce znajduje się 26 ośrodków egzaminacyjnych, w tym jeden ośrodek w Szczecinie. Sesje egzaminacyjne odbywają się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i grudniu.

Egzamin składa się z 4 części: 

  • Listening (słuchanie)
  • Reading (czytanie)
  • Writing (pisanie)
  • Speaking (mówienie)

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu, systemu oceniania oraz formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu są dostępne na stronach:

Na stronach tych znajduje się także spis instytucji akademickich na całym świecie, które uznają certyfikaty FCE i CAE.